Affärsmodell som vilar på stadsdelars attraktivitet utmanar förlegade tankemönster

Värdet av en bostadsfastighet är starkt beroende av platsens popularitet. Trots det har fastighetsbranschen traditionellt fokuserat på byggnader snarare än platser. Vad händer när ett bostadsbolag lyfter blicken från den enskilda fastighetens kostnader och intäkter till att arbeta med hela stadsdelens attraktivitet? Hör samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedson och Ardanässshems vd Jonas Hansson berätta om betydelsen av att våga utmana förlegade tankemönster. Talare är:

Troed Troedson/ samhälls- och framtidsanalytiker Jonas Hansson / VD – Ardanässshem