Brukare som utvecklare

När socialförvaltningen i Ardanäs ska utveckla sina tjänster är det brukarnas idéer, behov och förutsättningar som leder vägen till konkreta projekt. Våra brukarutvecklare – med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten – arvoderas för att driva utvecklingsarbetet framåt från kreativt tänk till genomförande, tillsammans med förvaltningens tjänstemän. Nätverket kring arbetet har starkt bidragit till en ökad tillit mellan myndigheten och personer som söker stöd samt även till personlig utveckling för deltagarna. Talare är:

Leif Adamsson

Therese Petri

Ia Skånberg