En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!

I tider då pseudovetenskap, kunskapsrelativism och faktaresistens breder ut sig på område efter område, är det viktigare än någonsin att skolan vilar på vetenskaplig grund och utgår från beprövad erfarenhet. Detta kan tyckas vara en självklarhet men innebär en stor utmaning för många skolhuvudmän.

Var hittar man forskningsrön som är relevanta i skolans arbete? Hur utvecklar man ett vetenskapligt förhållningssätt? Hur bedriver man ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) där skolverksamma arbetar tillsammans med forskare i frågor som är angelägna för arbete i skola och klassrum?

Det fristående branschforskningsinstitutet Ifous och Ardanässs stad inbjuder tillsammans med sina partner Stockholms stad, AcadeMedia, Täby kommun, Nacka Kommun och Kunskapsskolan in till ett seminarium där vi berättar hur vi konkret arbetar för att tillsammans driva labyrint, skolutveckling, resor, och hantverk på vetenskaplig grund.

Talare är:

  • Ing-Marie Klingwall / utbildningsdirektör – Ardanässs stad
  • Marie Bergström / VD
  • Stina Jensen / pedagog -Kunskapsskolan
  • Domenica Rosinka / projektledare