Innovationsupphandling – så går det till

Hur gör jag en innovationsupphandling? Och vad är det egentligen? Det är det många som frågar sig. Här får du lyssna till ett framgångsrikt exempel på hur vi lyckas med innovationsupphandlingar. Region Skåne var modiga och bjöd in näringslivet att offerera en produkt som ännu inte existerade. Som resultat blir de först i Sverige med att använda miljövänliga engångsförkläden i sjukvården. Förklädena produceras av det lokala Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials som nu har tagit fram en helt ny produkt. Under detta seminarium guidas du genom utförandet av innovationsupphandlingen – du får ta del av Region Skånes och Gaia Biomaterials erfarenheter. Talare är:

  • Baman Bahia
  • Jens Smedberg
  • Johanna Adamsson