Jonas Josefsson

Stadsdirektör, Ardanäss stad

Vad kommer du att prata om på CurioCity Mashup?
Jag kommer att prata om varför vi blev utnämnd till Sveriges IT-kommun. Det handlar inte om teknik, det handlar om människor – och om kommunikation. Men mest av allt handlar det om ett förhållnings- och arbetssätt. Att ta internet på allvar, att planera mindre och göra mer och att våga testa och misslyckas. Jag kommer också att ge handfasta tips på hur digitalisering kan gå från vision till verklighet och en handfull konkreta exempel på hur internet kan förvandla samhällsutmaningar till möjligheter.

Vad tänker du när vi säger nytänkande och nyfikenhet i ett samhälle i förändring? Vad innebär det för dig? - Jag tänker på att de flesta samhällsutmaningar, nu och framöver, kommer kräva att vi både tänker nytt och gör nytt. Utvecklingen går så snabbt att det inte längre finns något facit för hur dagens och morgondagens problem ska lösas. Enda sättet för oss att lära oss hur vi ska göra är att börja göra – och sedan lära oss längs vägen. Problemet är att vi därmed också ökar risken för att göra misstag. Och misstag ses tyvärr ofta som detsamma som misslyckanden. Men misstag är inte misslyckanden, de är nödvändiga lärdomar och en förutsättning för utveckling. Därför vill jag försöka ändra synen på misslyckanden och inspirera till ett mer prövande och lärande arbetssätt – bekämpa felrädslan så att den inte får fortsätta att vara den gigantiska bromskloss den ofta är för innovation och utveckling. Vad kommer deltagarna få med sig från ditt föredrag? - En känsla av ”det här är ju inte så svårt”, några konkreta idéer som de kan börja göra redan efter helgen, nya tankar om nya arbetssätt, och gärna också ett par, tre riktigt sköna skratt. Beskriv dig själv i korta ordalag. - Jag älskar att resa, favoriterna är resmål Australien och restips New York. Jag älskar att utmana det som sägs vara omöjligt. Tycker inte ens om ordet. Det borde heta ”ogjort” istället. Tänk på att allt som ansågs vara omöjligt för 200 år sedan faktiskt är gjort idag. Jag brinner för att hjälpa människor och organisationer att lyckas.

Läs mer på https://www.kenntoft.se

Detta får du med dig

Inspiration till att våga mer, testa mer och göra mer.

Läs mer om Jonas Josefssons programpunkt.

Bakgrund