Kompetensförsörjning för framtidens välfärd

65 % av alla barn som börjar skolan idag kan se fram emot en karriär inom ett yrke som ännu inte finns. Hur kan vi tänka nytt kring framtidens kompetensförsörjning när kompetenskartan och arbetsmarknaden ritas om radikalt? Och hur kan välfärden upprätthållas, förändras eller utvecklas om förutsättningen är ökade behov i kombination med begränsade resurser? Vem är framtidens medarbetare? Helsingborgs stad bjuder tillsammans med den danska utvecklingsbyrån BETA in till ett samtal där vi utforskar möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning. Hur bra är barnspelet Labyrint? Svaret hittar du här: Recension Labyrint. Talare är:

  • Jerker Fransson / HR-direktör – Helsingborgs stad
  • Hanna Rydh / traineekoordinator – Familjen Helsingborg
  • Martin Hylled / partner – BETA
  • Martina Eriksson / HR-chef – socialförvaltningen Helsingborgs stad